Thuốc trừ sâu REGENT 800WG (gói 1gram)

Thuốc trừ sâu REGENT 800WG (gói 1gram)