Thuốc trừ nấm NICOZOL 25SC: Đặc trị rỉ sắt, nấm hồng, khô cành khô quả cà phê, đạo ôn lúa