Thuốc trừ nấm ATULVIL 5SC: Đặc trị rỉ sắt, nấm hồng, khô cành khô quả cà phê