NHẬN DIỆN BỆNH DO NẤM GÂY HẠI TRÊN LÁ CÀ CHUA BẰNG HÌNH ẢNH.

Điều kiện ẩm ướt do mưa nhiều và lien tục trong nhiều ngày là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các loại nấm gây hại trên lá cà chua. Có ba loại bệnh gây hại trên lá phổ biến của cà chua : một là bệnh cháy lá sớm còn gọi là bệnh úa sớm (early blight disease) do nấm Alternaria solani gây ra , thứ hai là bệnh đốm lá Septoria do nấm Septoria lycopersici gây ra và thứ ba là bệnh cháy lá muộn còn gọi là bệnh úa muộn hay mốc sương (sương mai) do nấm Phythoptora infestan gây ra. Để nhận diện một chính xác triêu chứng bệnh hầu có biện pháp dùng thuốc BVTV thích hợp, tôi xin đưa ra 1 số hình ảnh giúp quí vị nông gia tham khảo.

1.BỆNH CHÁY LÁ SỚM:

cháy lá alternaria

chay la som cachua  early_blight-tomato

2.BỆNH ĐỐM LÁ SEPTORIA:

septoria-leaf-spot     domla setoria

đomla septoria

 

3. BỆNH MỐC SƯƠNG:

late_blight_tomato   late_blight_hort-cornell-edu1

MOCSUONG A   phytophthora-infestans-03

KỸ SƯ ĐÀO HUY TUẤN